PPT Tâm lý Tiền

PPT Tâm lý Tiền

File PPT về Tiền bạc rất hay và bổ ích. Xem PPT

 

 

 

 

 

 

Tiền từ Vỏ bọc

 

Nghịch lý Người nghèo

 

Tiền từ Tình yêu  (Be Do Have)

Kết luận

 

Ngày: 4/6/2021 - đăng bởi: QuangPN
QuangPN 06/04/2021 12:32:15 PM

Tag: #Phạm Ngọc Quang:

----------------